2/2021

 

Články


Constantin Parvulescu (Babes-Bolyai University)

– Jan Hanzlík (Vysoká škola ekonomická; Univerzita Karlova)
The Peripheralization of East-Central European Film Cultures on VOD Platforms

[plný text / EN] [abstrakt / EN]


Martin Mišúr (Univerzita Karlova)

Eldorádem zrádců. Nerealizovaný produkční cyklus
a kulturněpolitické kolize poválečné československé kinematografie

[abstrakt / CZ]


Miloš Kameník 

Symbióza fikčních a non-fikčních postupů v nerealizovaných scénářích Karla Vachka

[abstrakt / CZ]


Zuzana Bauerová – Tereza Frodlová (Národní filmový archiv)

Možnosti aplikace principů dokumentace konzervování-restaurování uměleckých
a uměleckořemeslných děl na dokumentaci restaurování filmu

[abstrakt / CZ]


Benjamin Slavík (Univerzita Karlova)

Digitální hranice: setkání s nejistotou (recenzní studie)

[abstrakt / CZ]


Dokumenty a materiály


Jan Bernard

Budulínek a Labyrint. Filmová tvorba Václava Zykmunda


Recenze


Václav Macek

Bez dialógu, bez spoluautorstva

(Eva Filová – Eva Vženteková, Slovenský štát vo filme: Dokumentárna a hraná tvorba
po roku 1945
)


Luboš Ptáček

Vertikální komplexnost analýzy a interpretace
(Zdeněk Hudec, Paul Verhoeven a jeho filmy)

obalka 2 2021 mala