Pokyny pro autory a recenzenty

 

S nabídkami příspěvků (studií, analýz, glos, rozhovorů, projektů) se obracejte na adresy: 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V nabídce stručně popište koncepci textu; u původních studií se předpokládá délka 6000–7500 slov (přibližně 24–30 normostran).
Studie a edice otištěné v Iluminaci procházejí recenzním řízením, rukopisy je třeba odevzdávat výhradně v úplné podobě, tedy doplněné seznamem citovaných filmů (AV děl), anglickým summary, biografickým medailonem a 5 klíčovými slovy. Autoři musí uvádět afiliaci své instituce. 

Pokyny k formální úpravě příspěvků - ke stažení zde.
Pokyny pro recenzenty - ke stažení zde.

 

Připravovaná čísla

1/2023 Television and COVID-19: How to Deal with Global Pandemics While Broadcasting
Uzávěrka: 30. září 2022

2/2023 (Eco)Traumatic Landscapes in Contemporary Audiovisual Culture
Uzávěrka: 30. září 2022

 

Rubrika Recenze

Rubrika Recenze je věnovaná reflexi akademických knih, DVD / Blu-ray edic, výstav a konferencí.

Náměty na recenze přijímáme na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Doporučená délka textů činí 2000–3000 slov (přibližně 8–12 normostran).

Texty otištěné v rubrice Recenze jsou honorovány částkou 150,– Kč za normostranu. Redakce se pokusí autorům zprostředkovat recenzní výtisk. 

 

Doporučené knihy:

  • Česálková, Lucie – Kateřina Svatoňová. Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky (Praha: NFA – FF UK, 2019).
  • Hasan, Petr. Ušlechtilý, dobrý, krásný: Římskokatolická církev a její vztah ke kinematografii v českých zemích mezi lety 1918 a 1948 (Praha: NFA, 2021).
  • Chudý, Tomáš - Richard Müller a kol. Za obrysy média: Literatura a medialita (Praha: Karolinum - Ústav pro českou literaturu AV, 2020).
  • Voráč, Jiří. Vojtěch Jasný. Filmový básník v exilu (Brno: Host, 2020).