1/2008
Téma: Historie filmové recepce

(hostující editor čísla: Pavel Skopal)

 

Články

 

Ivan Klimeš:
Divadlo a kino. Úvod ke studii Jiřího Hilmery

 

Jiří Hilmera:
Promítání ve Stavovském divadle (19071918)

 

Články k tématu

 

Editorial

 

Mark Jancovich:
Kulturní geografie filmové konzumpce

 

Joseph Garncarz:
Německo se globalizuje. Kritika teze o dominantním postavení Hollywoodu na světových trzích

 

Peter Krämer:
O (nad)časovosti satiry. Recepce filmu Diktátor v západním Německu v období 19521973

 

Kevin Johnson:
Čí je to Heimat? Estetika národnosti a politika místa v jazykových verzích filmu Jana (1935/36)

 

Pavel Skopal:
Na cestu kolem světa, nebo na výlet do Krče? Recepce filmových cestopisů Hanzelky a Zikmunda v 50. letech

 

Lucie Česálková:
Kino na vícero použití. Koncepce a reflexe kinokaváren jako tzv. kombinovaného typu provozu

[plný text (CZ)]

 

Rozhovor

 

Pavel Skopal  Petr Szczepanik:
Města, kina a diváci. O dějinách recepce, lokálním výzkumu a multikinech. Rozhovor s Markem Jancovichem

 

Edice a materiály

 

Dušan Janák  Olga Buchtíková:
Sociologie města a filmu. Inocenc Arnošt Bláha a jeho role ve výzkumu Brna po druhé světové válce

 

Olga Buchtíková:
Dotazníky Sociologického výzkumu města Brna (1947)

 

Ad Fontes

 

Tomáš Lachman:
Sdružení kinomajitelů Biografia a.s. v Praze (/1919/ 19201930)

 

Tomáš Lachman:
Kinematografické družstvo v Praze s.r.o. (19171929)

 

Obzor

 

Eva Strusková:
Zvukový dokument v práci Národního filmového archivu

 

Pavel Mücke:
Mezi metodou a oborem. Orální historie a bádání o soudobých dějinách

 

Projekty

 

Philippe Meers Daniël Biltereyst  Lies Van de Vijver:
Lived Experiences of the "Enlightened City" (19251975). A Large Scale Oral History Project on Cinema-going in Flanders (Belgium)

[plný text (EN)]

 

Petr Koura:
Swingová mládež a okupační moc v protektorátu Čechy a Morava

[plný text (CZ)]

 

Příloha

 

Z přírůstků knihovny NFA

 

2/2007