2/2018

 

Theme: Acting in Film, Television and Theater

 

Editorial

 

Articles

 

Andrew Klevan
Living Meaning. The Fluency of Film Performance (Czech translation)

 

Radomír D. Kokeš (Masaryk University)
Film Acting, Czech Silent Cinema, and Questions of the Film Style Research

[abstract / EN]

 

Šárka Gmiterková (Masaryk University)
"He is in Love and not Corrupted by Wealth". Oldřich Nový as a Film Actor between the Years 1936–1969

[full text / CZ] [abstract / EN]

 

Miroslava Papežová (Charles University)
Marta Kubišová. The Non-Actress with the Thalia Award. The 1960s Czech Pop-Stars between Theatre, Cinema and Television

[full text / CZ] [abstract / EN]

 

Industry Voices

 

Šárka Gmiterková
Casting is a Creative Profession. An Interview with Kateřina Oujezdská

 

Documents

 

Šárka Gmiterková
The Actor between Theatre and Film (An Introduction to an Edition)
Project Divadlo státního filmu 1948–1951

 

Ad fontes

 

Petr Hasan

Kolár Jan Stanislav (1896–1973)

 

Michal Klodner
Digitally Curating Portals for Critical Editions and Towards
Building an Audiovisual Corpus

 

Horizon

 

Tereza Czesany Dvořáková
Peripeties of One Art School and One Research Project (Martin Franc – Lenka Krátká – Petr Bednařík – Jitka Rauchová, Dějiny Akademie múzických umění v Praze)

 

Martin Mišúr
Inspirational Cracks, Echoes of Slavoj Zizek and the Culture of Czech Stalinism (Vít Schmarc, Země lyr a ocele: Subjekty, ideologie, modely, mýty a rituály v kultuře českého stalinismu

[full text / CZ]

 

Luboš Ptáček
United by Surrealism (Bruno Solařík (ed.), Jan Švankmajer)

 

Matěj Forejt
Sama sobě objektem (Maria Lassnig 1919–2014; Národní galerie)

 

Appendix


New Acquisitions of the NFA Library

 

 

2/2018