2/2021

 

Articles

 

Constantin Parvulescu (Babes-Bolyai University)

– Jan Hanzlík (Prague University of Economics and Business; Charles University)
The Peripheralization of East-Central European Film Cultures on VOD Platforms

[full text / EN] [abstract / EN]

 

Martin Mišúr (Charles University)

El Dorado of Traitors. Unrealized Production Cycle and Cultural-Political Collisions of Post-War Czechoslovak Cinema

[abstract / CZ]


Miloš Kameník

Symbiosis of Fiction and Non-Fiction Methods in Karel Vachek’s
Unrealized Screenplays

[abstract / CZ]


Zuzana Bauerová – Tereza Frodlová

Possibilities of Application of the Principles of Documentation of Conservation-restoration
of Arts and Crafts to the Documentation of Film Restoration

[abstract / CZ]


Benjamin Slavík

Digital Frontiers: Meeting Uncertainty (A Review Study)

[abstract / CZ]


Documents and Materials


Jan Bernard

Budulínek and Labyrinth. Václav Zykmund’s Films


Reviews


Václav Macek

Without Dialogue, Without Co-authorship

(Eva Filová – Eva Vženteková, Slovenský štát vo filme: Dokumentárna a hraná tvorba
po roku 1945
)


Luboš Ptáček

Vertical Complexity of Analysis and Interpretation
(Zdeněk Hudec, Paul Verhoeven a jeho filmy)

 

obalka 2 2021 mala